Huisartsenpraktijk in actie

Huisartsenpraktijk in actie

Op vrijdagmiddag 1 juli vind een landelijke huisartsen-manifestatie plaats op het Malieveld in Den Haag. Wij steunen als praktijk deze actie en willen samen met zoveel mogelijk huisartsen en medewerkers een vuist maken naar de politiek om naar ons te luisteren.

Daarom is onze praktijk die middag gesloten vanaf 12.00 uur. Voor spoedgevallen kunt u ons bereiken via ons telefoonnummer keuze 1.

Waarom deze manifestatie?

De toegankelijkheid van de huisartsenzorg staat onder druk. De zorgvraag neemt toe en wordt complexer. Door veranderingen in het zorgstelsel en schaarste op andere plekken in de zorg wordt er een steeds groter beroep gedaan op de huisartsenpraktijken overdag en op de huisartsenposten in de avond-, nacht-,en weekenduren. Patiënten moeten na verwijzing van de huisarts steeds vaker lang wachten op vervolgzorg. Daardoor komt de tijd die de huisartsen per patiënt hebben om het goede gesprek te voeren in de knel en vinden steeds meer huisartsen en medewerkers de werkdruk te hoog. Dat is een bedreiging voor het animo om als huisarts en assistente en POH in de huisartsenzorg te werken.

En dat terwijl de huisartsenzorg zo belangrijk is voor patiënten en zo'n cruciale schakel is in het hele zorgsysteem. Daarom is het belangrijk dat iedereen toegang blijft houden tot goede huisartsenzorg, daarom is het motto van de actieweek: #iedereeneenhuisarts. het is het waard om daarvoor te knokken en te laten zien dat het tij gekeerd moet worden!

In de week voor deze manifestatie zullen er belangrijke thema's landelijk onder de aandacht worden gebracht door de landelijke verenigingen. Centraal in deze actieweek staan de thema's:

  • Overloop vanuit andere zorgsectoren en sociaal domein
  • Huisvestingproblemen
  • Druk op de zorg in de avond/nacht/weekend
  • De noodzaak van meer tijd voor de patiënt

Petitie behoud de toegang tot de huisartsenzorg; iedereen een huisarts

Petitie