Uw mening

Heeft u een klacht over onze praktijk? 

De Huisartsen en medewerkers van de huisartsenpraktijk “De Dennenkamp West” streven er naar u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt.

Natuurlijk is het mogelijk dat geen goed gevoel heeft na contact met de praktijk. U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of u heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken.

Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken, en we dit als praktijk kunnen verbeteren.

Een goede analyse en zinvolle verbeteracties bevorderen de kwaliteit van handelen binnen de praktijk.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Wij hebben daarvoor binnen onze praktijk een vaste procedure om uw klacht te beoordelen. Bij voorkeur bespreekt u de klacht met de arts of medewerker.

Wanneer u dit niet wilt of wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt kunt u een mail sturen naar

Een van onze huisartsen neemt uw klacht dan in behandeling.

Onze klachtencoördinator, Mw W.E. Schotanus of Praktijkmanager W. Swelsen kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna geven we telefonisch of via een afspraak een reactie op uw klacht.

Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen een maand af te ronden. 

Klachtencommissie 

Bent u daarna nog niet tevreden met de geboden oplossing, kunt u schriftelijk een beroep dien op de onafhankelijke klachtencommissie in onze regio waarbij we zijn aangesloten.

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg

Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
088 - 022 91 00