Zorgwijzer en eigen risico

Welke zorg valt onder het eigen risico? 

En welke zorg valt niet onder het eigen risico?

Dat vindt u allemaal op;  www.zorgwijzer.nl